Board index » delphi » streaming audio/video

streaming audio/video

Does anybody know any components for streaming audio over the internet?

please mail me :
re...@taxidirekt.nl

ps i use delphi 5

--
--
Met vriendelijke groet,

Remko Weingarten
Taxidirekt BV

tel      +31 20 636 79 60
fax      +31 20 636 79 62
mobiel   +31 62 906 71 44
Homepage http://www.prinsengracht.org
e-mail  remko.weingar...@taxidirekt.nl

****************************************************************************

**
De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen
zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde.
Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten.
De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht
namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender
onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst.
Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij
behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is
onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor
bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed
personally to, and thus solely intended for the addressee. They may
contain information regarding a third party.
A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this
message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately
inform the sender of receipt.
Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any
other person than the addressee is illegal towards the sender and the
aforementioned third party.
****************************************************************************

*****

 

Re:streaming audio/video


Look at msdxm.ocx in System directory.

Remko Weingarten <re...@taxidirekt.nl> ???? a ?a??
????t??:3ABA16A0.50...@taxidirekt.nl...

Quote
> Does anybody know any components for streaming audio over the internet?

> please mail me :
> re...@taxidirekt.nl

> ps i use delphi 5

> --
> --
> Met vriendelijke groet,

> Remko Weingarten
> Taxidirekt BV

> tel      +31 20 636 79 60
> fax      +31 20 636 79 62
> mobiel   +31 62 906 71 44
> Homepage http://www.prinsengracht.org
> e-mail  remko.weingar...@taxidirekt.nl

****************************************************************************

- Show quoted text -

Quote

> **
> De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen
> zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor
> de geadresseerde.
> Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten.
> De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht
> namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender
> onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst.
> Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij
> behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is
> onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor
> bedoelde derde.

> The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed
> personally to, and thus solely intended for the addressee. They may
> contain information regarding a third party.
> A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this
> message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately
> inform the sender of receipt.
> Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any
> other person than the addressee is illegal towards the sender and the
> aforementioned third party.

****************************************************************************

- Show quoted text -

Quote

> *****

Other Threads